نویسنده = دانشورکاخکی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سیستم تلمبه ی آب از چاه با کاربری انرژی باد

دوره 22، شماره 36، پاییز و زمستان 1385، صفحه 3-8

محمد رضا صفائیه؛ محمد دانشورکاخکی