نویسنده = روحانی، شهرزاد
تعداد مقالات: 1
1. شناخت و ارزیابی سازمان از طریق استعاره‌ها

دوره 22، شماره 36، پاییز و زمستان 1385، صفحه 33-44

سید علیرضا فیض‌بخش؛ شهرزاد روحانی