نویسنده = درگاهی، حسن
تعداد مقالات: 2
2. آموزش تکنولوژی و ثبات اقتصادی کلان در فرایند توسعه اقتصادی

دوره 12، شماره 12، بهار و تابستان 1375، صفحه 3-12

حسن درگاهی