نویسنده = خنانشو، شاروکین
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد طراحی آزمایش‌ها در تعیین عوامل موثر در مشخصه‌های کیفی رگلاتور آب

دوره 22، شماره 36، پاییز و زمستان 1385، صفحه 81-85

شاروکین خنانشو؛ سید تقی اخوان‌نیاکی