نویسنده = تربتی مقدم، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. تاملی بر بحث جهانی شدن اقتصاد

دوره 22، شماره 36، پاییز و زمستان 1385، صفحه 101-106

فرهاد تربتی مقدم