نویسنده = ابراهیمی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی مشخصه‌های فنی و مهندسی در مدل QFD با استفاده از روش TOPSIS در حالت فازی

دوره 22، شماره 34، بهار و تابستان 1385، صفحه 3-9

منوچهر نجمی؛ مجید ابراهیمی؛ فریدون کیانفر