نویسنده = پونومبالام، کوماراسامی
تعداد مقالات: 1
1. تخصیص سرمایه با روش فضای احتمالی تفکیک شده

دوره 22، شماره 34، بهار و تابستان 1385، صفحه 11-20

پیام حنفی‌زاده؛ عباس سیفی؛ کوماراسامی پونومبالام