نویسنده = شکوری‌فر، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر عملکرد موتور اتومبیل با استفاده از طراحی آزمایش‌ها

دوره 22، شماره 34، بهار و تابستان 1385، صفحه 69-75

حسین شکوری‌فر؛ هاشم محلوجی