نویسنده = آشوری، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب پروژه‌های داهسازی با استفاده از شبیه‌سازی

دوره 22، شماره 34، بهار و تابستان 1385، صفحه 77-85

سید تقی اخوان‌نیاکی؛ علی اکبر آشوری