نویسنده = سبا، علی رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بار‌گذاری بدون ترتیب بر عمر خستگی فولاد ساختمانی

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، پاییز و زمستان 1384، صفحه 31-40

جمشید آقا‌زاده؛ فاطمه میرزایی؛ علی رضا سبا