نویسنده = جواهریان، عبدالرحیم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عددی سازوکار انتشار امواج حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی دارای صفحات لایه‌بندی

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، پاییز و زمستان 1384، صفحه 57-64

حسن بخشنده امنیه؛ علی مرتضوی؛ عبدالرحیم جواهریان