نویسنده = صادق‌آذر، مجید
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی جزئیات طراحی در محاسبات اجزاء محدود در سازه‌های تیر و تاوه

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1380، صفحه 17-21

مجید صادق‌آذر