نویسنده = برزین‌پور، فرناز
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش تصمیم‌گیری گروهی با معیار کیفی در ارزیابی سیستم‌های انعطاف‌پذیر تولید "FMS"

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1380، صفحه 70-80

محمود هوشمند؛ فرناز برزین‌پور