نویسنده = الستی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت موجودات زنده‌ی تراژنی در زیست‌فناوری

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، بهار و تابستان 1379، صفحه 23-29

فاطمه الستی؛ محمد حسین صنعتی