نویسنده = خیرالعموم، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. لیپوزوم‌ها، ابزاری در خدمت زیست‌فناورری

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، بهار و تابستان 1379، صفحه 37-44

آزاده خیرالعموم