نویسنده = رستمی، علی
تعداد مقالات: 1
1. محیط زیست، مقوله‌ای نیازمند توجه

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار و تابستان 1377، صفحه 19-23

مسعود تجرشی؛ علی رستمی