نویسنده = برقعی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی کامپیوتری تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار و تابستان 1377، صفحه 46-54

مهدی برقعی؛ رادا زراسوند اسدی


2. بررسی فاضلاب‌های صنعتی ایران و نحوه تصفیه‌پذیری آن‌ها

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1371، صفحه 57-58

مهدی برقعی