نویسنده = زراسوند اسدی، رادا
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی کامپیوتری تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار و تابستان 1377، صفحه 46-54

مهدی برقعی؛ رادا زراسوند اسدی