نویسنده = حسن‌زاده، سید نوالله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسائل تحقیقاتی از دیدگاه استادان دانشگاه

دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، پاییز و زمستان 1375، صفحه 18-25

عباس افرازه؛ سید نوالله حسن‌زاده