نویسنده = سوپ‌چوی، هیونگ
تعداد مقالات: 1
1. نقش تکنولوژی در توسعه ملی

دوره 9، شماره 5، بهار و تابستان 1372، صفحه 19-26

هیونگ سوپ‌چوی