نویسنده = زنگنه، بیژن
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه ریاضی در برنامه رشته‌های مهندسی

دوره 9، شماره 5، بهار و تابستان 1372، صفحه 55-57

بیژن زنگنه