نویسنده = توکلی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دیوارهای برشی بتنی تخت سوراخ‌دار

دوره 9، شماره 5، بهار و تابستان 1372، صفحه 85-87

مصطفی توکلی؛ سعید رشیدی