نویسنده = الیوت، جان
تعداد مقالات: 1
1. نگرش‌های جهانی نسبت به انتقال تکنولوژی

دوره 9، شماره 4، بهار و تابستان 1372، صفحه 42-46

جان الیوت