نویسنده = دوامی، پرویز
تعداد مقالات: 2
1. جوانه‌زنی تاخیری فولاد‌های میکرو آلیاژی

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1371، صفحه 58-59

پرویز دوامی


2. آموزش مهندسی (هدف و پیشینه)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1371، صفحه 26-30

پرویز دوامی