نویسنده = آقا ابراهیمی سامانی، بابک
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی چالش‌های شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های نفت و گاز به روش DEMATEL

دوره 24، شماره 45، پاییز و زمستان 1387، صفحه 121-129

بابک آقا ابراهیمی سامانی