نویسنده = سمرقندی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. معرفی یک الگوریتم جست و جوی ممنوع برای حل مسئله‌ی تک سطری چیدمان

دوره 1-26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 35-45

حامد سمرقندی