نویسنده = بهزادی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر نوسان نرخ ارز بر صنایع مختلف بازار سهام ایران

دوره 1-26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 89-97

سعید بهزادی