نویسنده = اصغری زاده، عزت اله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی صلاحیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت مبتنی بر P‌R‌O‌M‌S‌O‌R‌T

دوره 1-27، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 39-45

عزت اله اصغری زاده؛ مریم شوکت پور