نویسنده = اصلانی، سینا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی (مطالعه‌ی موردی: شهرداری اصفهان)

دوره 1-27، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-73

احسان خیام باشی؛ نوشین نکوئی مهر؛ بهروز ارباب شیرانی؛ سینا اصلانی