نویسنده = حسن زاده مفرد، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله

دوره 1-27، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 93-102

محمد مدرس؛ مریم حسن زاده مفرد