نویسنده = سجادی فر، سیدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. مدلی یک‌پارچه برای زنجیره‌یی همراه با جریان تأمین قطع‌شونده

دوره 1-27، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 127-132

سیدمهدی سجادی فر؛ بهروز پورقناد