نویسنده = پسندیده، سیدحمیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی و حل یک مسئله غیرخطی تولید- توزیع پیشنهادی با دو رویکرد حل برنامه‌ریزی غیرخطی و الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.6767.1542

سیدحمیدرضا پسندیده؛ امیرحسین نوبیل؛ حجت نبوتی