نویسنده = اسدی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه‌ی موردی: بانک اقتصاد نوین)

دوره 1-28، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 87-98

پیام حنفی زاده؛ جعفر اسدی؛ حمیدرضا خدمتگذار