نویسنده = شاهنده، علی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی قرارداد در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی در شرایط عدم قطعیت اطلاعات

دوره 33.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-40

10.24200/j65.2017.5573

ایمان نصوحی؛ علی شاهنده نوک آبادی؛ قاسم مصلحی