نویسنده = اولیاء، محمد صالح
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات سیاستهای سرمایه گذاری دانش و دانش مشتری بر عملکرد شرکت -مطالعه موردی صنعت فناوری اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2019.52133.1936

دانیال بیدگلی؛ محمد صالح اولیاء؛ محمد تقی عیسائی؛ محمدحسین ابویی