نویسنده = امین نیری، مجید
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک رهیافت تعیین توآم اندازه انباشته، قیمت‌گذاری و برنامه بازرسی آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.7326.1814

مریم صفرنژاد؛ مجید امین نیری؛ رضا قاسمی یقین