نویسنده = داورزنی، هدی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی مدلی برای بررسی میزان تأثیرات قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-14

هدی داورزنی؛ رضا برادران کاظم زاده؛ سیدحسام الدین ذگردی