نویسنده = امین ناصری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی یک سامانه‌ی هوشمند با تلفیقی از درخت رگرسیونی و نقشه‌ی خودسازمانده بهینه‌شده برای تقسیم‌بندی بهینه‌ی مشتریان

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-54

علیرضا سروش؛ اردشیر بحرینی نژاد؛ محمدرضا امین ناصری