نویسنده = دلدار، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی یک مدل جدید چند هدفه‌ی فازی برای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره‌ی تأمین

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 55-65

ابوالفضل کاظمی؛ مسعود دلدار