نویسنده = اسدی بکلوئی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل ساختاری برای عملکرد سیستم آژانس هواپیمایی با رویکرد نظریه‌ی صف

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 141-146

سید محمدتقی فاطمی؛ مصطفی اسدی بکلوئی