نویسنده = شمس، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ریاضی تولید و تقلید نوآوری و اثرات آن بر رفاه اجتماعی

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-11

هنگامه شمس؛ سهیل قیلی؛ علیرضا شمس؛ امیر اخلاصی