نویسنده = توکلی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. استراتژی ناب ـچابک در سازمان‌های خدماتی: رویکردی مقایسه‌یی

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-21

احمد توکلی؛ فریبرز رحیم نیا؛ مهدی مقدسیان