نویسنده = تگریان، سارا
تعداد مقالات: 1
1. جانمایی تجهیزات با تسهیلات متحرک در یک شبکه با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیرعامل

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-86

مهدی کرباسیان؛ سارا تگریان