نویسنده = بهزادی پیشکناری، ستاره
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی جدید در مدل‌سازی و حل مسائل مکان‌یابی محورٓـ مسیریابی و آزمایش آن روی سامانه‌ی پستی ایران

دوره 33.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-12

10.24200/j65.2017.5570

محمدعلی صنیعی‌منفرد؛ ستاره بهزادی پیشکناری