نویسنده = چراغی، زاهده
تعداد مقالات: 1
1. مدل احتمالی قیمت‌گذاری و بازاریابی مشارکتی با در نظر گرفتن اثرات هیجانی بازار

دوره 32.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-87

عطاء‌الله طالعی‌زاده؛ زاهده چراغی