نویسنده = جولای، فریبرز
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی و حل مسئله‌ی زمان‌بندی در یک سیستم تولید سه‌مرحله‌یی مونتاژ با هدف تحویل به موقع محصولات

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-129

سیدمحمدحسن حسینی؛ فریبرز جولای؛ پرویز فتاحی


3. ارائه‌ی یک روش آزادسازی لاگرانژی برای یک مدل جدید تولید ـ توزیع در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی چندمحصولی

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-39

روح الله ذوالفقاری؛ فریبرز جولای؛ یاسر موحدی