نویسنده = ابزری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری در شرکت‌های شیمیایی

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 53-62

مهدی ابزری؛ راحله عالم