نویسنده = خاشعی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. به‌کارگیری منطق فازی برای بهبود عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور پیش‌بینی نرخ ارز

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 63-71

مهدی خاشعی؛ مهدی بیجاری؛ فریماه مخاطب رفیعی