نویسنده = چهارسوقی، کمال
تعداد مقالات: 2
1. طراحی ابزار پشتیبان تصمیم برای هماهنگی زنجیره‌ی تأمین: با استفاده از مدیریت موجودی توسط فروشنده و قرارداد

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-39

کمال چهارسوقی؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ شاهرخ همت یار


2. شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی تحت سیستم به‌هنگام، و بهینه‌سازی اهداف آن

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-81

سیدکمال چهارسوقی؛ آرمان ساجدی نژاد