نویسنده = ساجدی نژاد، آرمان
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی تحت سیستم به‌هنگام، و بهینه‌سازی اهداف آن

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-81

سیدکمال چهارسوقی؛ آرمان ساجدی نژاد